KALENDARIUM

GALERIA

    brak zdjęcia :(brak zdjęcia :(brak zdjęcia :(brak zdjęcia :(

O PROJEKCIE

Program Rewitalizacji Torunia do roku 2023 jest sporządzany w ramach projektu pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2020”. Wiąże się to z dofinansowaniem projektu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. Zgodnie z umową o dofinansowanie podpisaną w dniu 28 września 2016 r. koszt całkowity projektu wynosi 199 100,00 zł., kwota dofinansowania to 179 190,00 zł., natomiast wkład własny gminy kształtuje się na poziomie 19 910,00 zł. Współfinansowanie projektu rozkłada się na środki pochodzące z Funduszu Spójności oraz budżetu państwa. Projekt jest realizowany od początku 2016 r. a jego koniec zaplanowano na ostatni dzień marca br.

Celem projektu jest opracowanie wysokiej jakości Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2023. Działania zaplanowane w ramach projektu to między innymi: wsparcie eksperckie przy przeprowadzaniu diagnozy miasta i szczegółowej diagnozy obszaru rewitalizacji, wsparcie eksperckie przy partycypacji społecznej, ukazanie się materiałów informacyjnych w lokalnej prasie, przygotowanie strony internetowej dedykowanej rewitalizacji, zaprojektowanie identyfikacji wizualnej, zaprojektowanie i wydruk wyrobów poligraficznych (plakaty, broszury, ulotki), zorganizowanie dwudniowej wizyty studyjnej, zorganizowanie jednodniowej konferencji promującej opracowanie Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2023.

  • logo Fundusze Europejskie
  • logo Ministerstwo Rozwoju
  • logo Woj. Kujawsko Pomorskie
  • logo Unia Europejska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.